Hoppa till innehåll

Text/tankar

på den här sidan: sidan. ord. intervjuteknik.

ANY CHARACTER HERE

sidan.
På den här sidan är alla texter och tankar tillåtna. Diskutera. Kritisera. Omformulera.. varandras texter… men framförallt:

Publicera.

Vad du vill, när du vill! Ofärdiga texter och ogenomtänkta tankar är precis lika välkomna som mer genomarbetade sådana!

Skicka material till presens[a]presens.fi

A

Ord.

arkipelag

FÖRDÄRV

ANY CHARACTER HERE

Intervjuteknik.

Längst ner i en låda på redaktionen hittade vi följande inspelning från en gammal intervju. Som en service till våra läsare tänkte vi dela med oss av några tips för intervjuteknik baserade på vissa misstag som vi tycker oss ana att intervjuaren i det här fallet har gjort.

Mat att bjuda intervjuobjektet på:

Intervjuobjektet kanske förväntar sig någon form av kaffe eller tilltugg vilket intervjuaren bör tillhandahålla för att hålla objektet vid gott mod. Man bör dock hålla i minnet att all form av mat inte lämpar sig vid en intervjusituation.

Exempel från utskrift:

lång tystnad………..      mmmmm…lång tystnad…. äkta, finskt rågbröd…….”  Därefter följer ännu en lång tystnad under vilken vi antar att intervjuobjektet försöker äta upp det finska rågbrödet.

Som vi alla kan se orsakade just detta val av mat att intervjuobjektet inte hade möjlighet att besvara några frågor och Presens avråder därför å det bestämdaste till att bjuda på finskt rågbröd eller annan form av svårtuggad mat under en intervjusituation.

Val av inspelningsapparat:

Att valet av inspelningsapparat är en avgörande del för att få till en lyckad intervju säger sig självt. Detta verkar dock inte ha varit fallet i vårt exempel.

Exempel från utskrift:

”….

Intervjuobjektet: Det ser inte ut som om den spelar in oss… gör den det?

Intervjuaren: Det står play…

..hallå!

– hallå?

– hallå …?

– hallå!

bank, bank, bank, bank…

Intervjuaren: Ja, den fungerade inte imorse så…

Intervjuobjektet: Nej, det ser inte ut som om den reagerar… ”

Förutom att hela intervjusituationen blir abrupt avbruten av detta tekniska missförstånd (som ju ändå har blivit inspelat) verkar det också onödigt att låta intervjuobjektet ta ett sådant stort ansvar för själva intervjusituationen. Presens anser att i en ideal intervjusituationen är det intervjuaren som har kontroll över att allting fungerar som det ska. I det här fallet visade det sig, trots intervjuarens ovetskap,  att inspelningen fungerade men det är annars till stort men för slutresultatet om vissa delar av intervjun inte spelas in.

Tillgodoseende av olika former av missbruk:

Om det visar sig att antingen intervjuaren eller intervjuobjektet lider av någon form av beroende hyser Presens den starka uppfattningen att detta missbruk ska tillgodoses för att i så liten mån som möjligt inverka negativt på intervjusituationen.

Exempel från utskrift:

”…

Intervjuaren: Vad säger du? Ska vi ta en cigg så kan vi prata? [Prata? Presens tar fullkomligt avstånd från detta mycket besynnerliga inslag i intervjun.]

Intervjuaren: Röker du?

Intervjuobjektet: Ja

Intervjuaren: Vad trevligt!

Intervjuobjektet: Ja, fast jag har inga cigg…

Intervjuaren: Jag har. Vi kan stänga av den här.”

Ja, det begås så många intervjutekniska fel i ovanstående utdrag att det är svårt att veta var man ska börja. Men inledningsvis kan man konstatera att om intervjuaren tänker avbryta intervjun för att tillgodose någon form av missbruk kanske intervjuaren a) bör fundera på en annan karriär b) bör fundera på att eventuellt söka professionell hjälp för sitt missbruk. Presens skulle dock förespråka att intervjun förläggs till en plats där både intervjuarens och intervjuobjektets eventuella beroenden kan tillgodoses under intervjutiden (naturligtvis under förutsättning att dessa missbruk håller sig inom lagens gränser). Vi kan även konstatera att intervjuaren genom att föra detta missbruk på tal plötsligt verkar glömma bort själva ämnet för intervjun [som vi kan avslöja inte rörde rökning] och istället verkar vilja föra något form av samtal kring det positiva med intervjuobjektets rökning vilket Presens enbart finner förbryllande.

Avslutningsvis kan konstateras att det finns en mängd fallgropar som man som intervjuare kan råka hamna i under en intervjusituation. I det ovan refererade exemplet har vår intervjuare tyvärr lyckats falla i de allra flesta och mest uppenbara av dessa. Presens kan bara beklaga detta. Vad som hände med själva intervjun? Presens har letat i alla arkiv, lådor, mappar, datorer, pärmar och vänt upp och ner på hela redaktionen men.. förgäves. Det finns inte några spår av en skriven intervju baserad på denna inspelning någonstans. Antagligen har intervjuaren tagit sitt förnuft till fånga och innan ciggen var upprökt bestämt sig för att inleda en helt ny karriär.
Upp.

ANY CHARA
One Comment leave one →
  1. namn1 permalink
    29 mars, 2010 10:14

    ja vad roligt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: